RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Galileo

Galileo er navnet på det europæiske system for satellitbaseret navigation, som EU og Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA) har udviklet siden 2002. Systemet skal være operationelt fra 2013. Målet med Galileo er at sikre en smidig trafikafvikling og en effektiv og sikker transport i Europa. Systemet kan også bruges inden for andre aktivitetssektorer takket være de mange anvendelsesmuligheder.

Galileo vil kunne styrke den europæiske videnskabelige profil og fremme EU's uafhængighed inden for det strategiske område satellitbaseret positionsbestemmelse. Projektet udgør således et reelt alternativ til et faktisk monopol for det amerikanske GPS-system. Galileo vil dog være kompatibelt med sidstnævnte og ligeledes med det russiske radionavigationssystem Glonass.

Galileo vil give brugere med en modtager mulighed for at få angivet deres position tidstro med meget stor nøjagtighed. Systemet består af 30 satellitter, der er sendt i kredsløb i rummet siden 2006, og jordstationer, der giver muligheder for at videresende signaler til brugerne.

Blandt de øvrige sektorer, der kan regne med at nyde godt af Galileo-programmets applikationer, kan nævnes: sociale tjenester (hjælp til handicappede og ældre), retsvæsnet og toldvæsnet (grænsekontrol), redningsoperationer (positionsbestemmelse på havet og i bjerge) og landbruget (målrettet styring af store landbrugsarealer).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top