RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue päätettiin perustaa takaamaan henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella ja parantamaan turvallisuustasoa tehokkaammilla rikollisuuden, rasismin ja muukalaisvihan vastaisilla toimilla.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osaston alaan. Siinä käsitellään rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, yksityisoikeuden ja rikosoikeuden aloilla tehtävää oikeudellista yhteistyötä sekä poliisiyhteistyötä. Näitä aloja koskevat päätökset tehdään useimmiten määräenemmistöllä. Euroopan parlamentilla on yhteispäätösvaltuudet neuvoston kanssa enemmistöpäätöksenteon piiriin kuuluvilla politiikanaloilla (tavallinen lainsäätämisjärjestys).

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat käyttää opt-out-mahdollisuutta ja olla osallistumatta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaa koskeviin aloitteisiin, joskin ne ovat päättäneet osallistua useimpiin niistä. Tanska on päättänyt olla kokonaan osallistumatta tämän alan toimiin.

Oikeus- ja sisäasioihin liittyvät kysymykset kuuluivat aikaisemmin ainoastaan hallitustenvälisen menettelyn piiriin ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon (”kolmas pilari”). Amsterdamin sopimuksella turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa liitettiin yhteisömenettelyjen piiriin siirtämällä ne Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston (”ensimmäinen pilari") alaisuuteen. Lissabonin sopimuksella kaikki nämä alat yhdistettiin Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun