RSS
Alfabetische index

Glossarium

Vrij verkeer van personen (visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen)

Titel IV van het EG-Verdrag had betrekking op het EU-beleid inzake visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen. Tot deze beleidsterreinen die de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid betreffen, behoorden:

  • het vrije verkeer van personen;
  • de controle aan de buitengrenzen;
  • asiel, immigratie en de bescherming van de rechten van burgers van derde landen;
  • de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Toen de overgangsperiode van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (mei 1999) verstreken was, beschikte de Commissie over een exclusief initiatiefrecht en werden besluiten genomen volgens de medebeslissingsprocedure.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven