RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Henkilöiden vapaa liikkuvuus (viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muut politiikat)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osastossa määriteltiin Euroopan unionin viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen asteittaiseen luomiseen liittyvät alat olivat:

  • henkilöiden vapaa liikkuvuus
  • ulkorajoilla tehtävät tarkastukset
  • turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevat kysymykset sekä kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien turvaaminen
  • yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa.

Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa (toukokuussa 1999) seuraavan viiden vuoden siirtymäkauden päätyttyä komissiolla oli yksinomainen aloiteoikeus ja yhteispäätösmenettely oli käytössä.

Edellä mainitut alat kuuluivat ennen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon (kolmas pilari), mutta ne liitettiin Amsterdamin sopimuksella EY:n perustamissopimukseen. Amsterdamin sopimuksessa ne yhteisöllistettiin eli liitettiin ensimmäisen pilarin oikeusperustaan. Lissabonin sopimuksella ne yhdistettiin Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun