RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)

YUTP luotiin Maastrichtin sopimuksella. Siinä ennakoidaan yhteisen puolustuspolitiikan määrittelyä, joka voi aikanaan johtaa yhteiseen puolustukseen.

YUTP:n tavoitteet määritellään EU:sta tehdyn sopimuksen 24 artiklassa ja niihin pyritään soveltuvien, neuvostossa yksimielisesti hyväksyttyjen oikeudellisten välineiden (esimerkiksi yhteinen toiminta ja yhteinen kanta) avulla.

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien YUTP on kuulunut unionin laajemman ulkoisen toiminnan osa-alueisiin. Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittelyä koskevat periaatteet. Lisäksi siinä tehostetaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa antamalla unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtäväksi Eurooppa-neuvoston ja neuvoston YUTP:n alaan kuuluvien strategioiden ja päätösten täytäntöönpano. Korkean edustajan hoitaessa tehtäviään häntä avustavat Euroopan ulkosuhdehallinto ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun