RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

FUSP blev indført med Maastricht-traktaten. Den fastlægger udformningen af en langsigtet fælles forsvarspolitik, som en dag kan føre til et fælles forsvar.

Formålene med FUSP, som er defineret i artikel 24 i EU-traktaten, skal realiseres ved hjælp af særlige retsinstrumenter (fælles aktioner, fælles holdninger), der vedtages med enstemmighed i Rådet.

Med vedtagelsen af Lissabon-traktaten bliver FUSP fremover et element i den bredere ramme for Unionens eksterne politik Lissabon-traktaten stadfæster principperne, som danner grundlag for fastlæggelsen af denne politik. Derudover øger den effektiviteten i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ved at pålægge Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik den opgave at gennemføre de strategier og beslutninger, der træffes af Det Europæiske Råd og Rådet på FUSP's område. Denne bistås i udførelsen af sine opgaver af Tjenesten for EU's optræden udadtil og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top