RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Elintarviketurvallisuus

Euroopan unioni on asettanut elintarviketurvallisuuden yhdeksi politiikkansa ensisijaisista tavoitteista. Elintarviketurvallisuus on nykyään laaja-alainen tavoite, joka on sisällytettävä seuraaviin yhteisön toimivallan aloihin: yhteinen maatalouspolitiikka ja sen kattama maaseudun kehittäminen, ympäristö, kansanterveys, kuluttajansuoja ja sisämarkkinoiden toteuttaminen.

Vastauksena 1990-luvun elintarvikekriiseihin (BSE, suu- ja sorkkatauti) Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2000 elintarviketurvallisuutta käsittelevän valkoisen kirjan, joka oli tärkeä vaihe asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön uudelleenlaatimisessa. Siinä esitettiin lainsäädännön laatimista kattavan ja kokonaisvaltaisen toimintamallin mukaisesti koko elintarvikeketjua varten (pellolta pöytään -periaate). Tämän ajattelutavan mukaan elintarviketurvallisuus koskee myös eläinten ruokintaa ja terveyttä, eläinten suojelua ja hyvinvointia, eläinlääketieteellisiä tarkastuksia, eläinten terveyttä koskevia toimia, kasvien terveyden valvontaa sekä elintarvikkeiden valmistusta ja elintarvikehygieniaa. Valkoisessa kirjassa korostetaan lisäksi tarvetta käynnistää jatkuva vuoropuhelu kuluttajien kanssa tiedotuksen ja valistuksen parantamiseksi.

Helmikuussa 2002 hyväksytyssä perusasetuksessa, joka muodostaa pohjan uudelle elintarvikelainsäädännölle, määritellään kuusi yleisperiaatetta:

  • elintarvikeketjun kokonaisvaltaisuuden vahvistaminen
  • riskianalyysi elintarviketurvallisuuspolitiikan tärkeänä perustana
  • riskien analysoinnin ja hallinnan selkeä erottaminen toisistaan
  • elintarvikealan toimijoiden vastuu
  • tuotteiden jäljitettävyys elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa
  • kansalaisten oikeus saada selkeää ja tarkkaa tietoa.

Lisäksi perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jonka päätehtävänä on antaa riippumattomia tieteellisiä lausuntoja elintarviketurvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, kerätä ja analysoida tietoa kaikista piilevistä tai uhkaavista riskeistä sekä käydä jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa tieteellisiä lausuntoja esimerkiksi tietyistä elintarvikkeista tai niiden ainesosista (lisäaineista, muuntogeenisistä organismeista). Brysselissä joulukuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että elintarviketurvallisuusviranomaisen toimipaikka on Parman kaupungissa Italiassa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun