RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteinen kalastuspolitiikka

Vaikka yhteisestä kalastuspolitiikasta määrättiin jo vuoden 1957 Rooman sopimuksessa, siitä tuli varsinainen yhteinen politiikka vasta vuonna 1983 ("Sininen Eurooppa").

Yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) ja yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) on sama oikeusperusta (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 38-44 artikla) ja samat tavoitteet: tuotannon lisääminen, markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden saatavuuden varmistaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. YMP:n tavoin unionilla on YKP:ssä jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta.

YKP:n alkuperäisiä tavoitteita on peräkkäisillä uudistuksilla täydennetty niin, että niihin kuuluvat nyt myös luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, ympäristön suojelu, ihmisten terveyden suojelun korkean tason takaaminen sekä pyrkiminen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden yhteiseen tavoitteeseen.

Erityisesti kalavarojen ja meriympäristön suojelu ovat keskeinen tavoite luonnonvarojen jatkuvasti vähetessä.

YKP toimii neljällä tasolla:

  • Kalavarojen säilyttäminen ja kestävä hoitaminen niiden suojelemiseksi.
  • Markkinajärjestely, jonka tarkoituksena on tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa tuottajien ja kuluttajien eduksi.
  • Rakennepolitiikka, jolla pyritään tukemaan kalastus- ja vesiviljelyalaa niiden sopeuttaessa välineitään ja järjestöjään niukkojen luonnonvarojen ja markkinoiden vaatimuksiin. Yhteisön tuen pääasiallinen väline on kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR).
  • Suhteet kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin laatimalla kansainvälisiä kalastussopimuksia ja yhteisiä säilyttämistoimenpiteitä, joita sovelletaan avomerikalastukseen.

Tällä hetkellä Euroopan unionin tavoitteena on luoda todellinen meripolitiikka, joka kattaa kalastus-, ympäristö- ja merielinkeinopolitiikan.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun