RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Budgetplanen

Budgetplanen utgör ramen för gemenskapens utgifter under en flerårsperiod. En budgetplan är resultatet av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen. I planen anges sammansättningen och den maximala omfattningen av de beräknade utgifterna för gemenskapen. Varje plan justeras årligen av kommissionen utifrån prisutvecklingen och utvecklingen av gemenskapens BNI. Det bör dock påpekas att budgetplanen inte är en flerårsbudget eftersom det årliga budgetförfarandet fortfarande behövs för att bestämma det verkliga beloppet på utgifterna och fördelningen mellan olika budgetrubriker.

Hittills har fyra interinstitutionella avtal som gäller en budgetplan ingåtts, åren 1988, 1992 och 1999 samt 2006, enligt följande:

  • Budgetplan för 1988-1992 ("Delors I-paketet").
  • Budgetplan för 1993-1999 ("Delors II-paketet").
  • Budgetplanen för 2000-2006
  • Budgetplanen för 2007-2013.

Den fleråriga finansieringsramen ska garantera en reglerad utveckling av utgifterna, inom ramen för unionens egna medel. Den ska sätta tak för de årliga utgifterna i unionens olika verksamhetsområden för en period på minst fem år framåt i tiden.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början