RSS
Alfabetische index

Glossarium

Financiële vooruitzichten

De financiële vooruitzichten vormen het raamwerk van de communautaire uitgaven over een periode van verschillende jaren. Zij zijn het resultaat van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, en geven de maximumomvang en de samenstelling van de te verwachten communautaire uitgaven aan. Zij worden door de Commissie elk jaar bijgesteld om met de prijzen en de ontwikkeling van het BNP in de Gemeenschap rekening te houden. Er zij evenwel op gewezen dat de financiële vooruitzichten niet met een meerjarenbegroting overeenkomen daar de jaarlijkse begrotingsprocedure onontbeerlijk blijft om het daadwerkelijke bedrag van de uitgaven en de verdeling over de verschillende begrotingsplaatsen vast te stellen.

Tot nu toe werden op dit gebied vier interinstitutionele akkoorden gesloten, en wel in 1988, 1992, 1999 en in 2006:

  • financiële vooruitzichten 1988-1992 (pakket Delors I),
  • financiële vooruitzichten 1993-1999 (pakket Delors II),
  • financiële vooruitzichten 2000-2006 ;
  • financiële vooruitzichten 2007-2013.

Het meerjarig financieel kader beoogt een ordelijke ontwikkeling van de uitgaven van de Unie te waarborgen binnen de grenzen van haar eigen middelen. Het stelt voor een periode van ten minste vijf jaar voor elke activiteitensector van de Unie een maximum voor de jaarlijkse uitgaven vast.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven