RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Rahoitusnäkymät

Rahoitusnäkymät ovat Euroopan yhteisön menokehys useaksi vuodeksi. Ne perustuvat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen sopimukseen, ja osoittavat yhteisön suunniteltujen menojen enimmäismäärän ja jakaantumisen. Komissio tarkistaa niitä vuosittain hintojen ja yhteisön bruttokansantulon perusteella. Rahoitusnäkymät eivät kuitenkaan vastaa monivuotista talousarviota, vaan vuotuinen talousarviomenettely on välttämätön menojen todellisen määrän arvioimiseksi ja jakamiseksi eri budjettikohtiin.

Tähän mennessä on tehty neljä tällaista toimielinten välistä sopimusta, vuosina 1988, 1992, 1999 ja vuonna 2006:

  • rahoitusnäkymät 1988-1992 (Delors I -paketti)
  • rahoitusnäkymät 1993-1999 (Delors II -paketti)
  • rahoitusnäkymät 2000-2006
  • rahoitusnäkymät 2007-2013.

Monivuotisen rahoituskehyksen tarkoituksena on varmistaa, että menot kehittyvät hallitusti EU:n omien varojen rajoissa. Se asettaa ylärajan unionin tärkeiden toiminta-alojen vuosittaisille menoille vähintään viiden vuoden jaksoissa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun