RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Finansielle overslag

De finansielle overslag danner rammen for EU's udgifter i en flerårig periode. De er resultatet af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og angiver den maksimale størrelse og sammensætningen af EU's forventede udgifter. De finansielle overslag justeres hvert år af Kommissionen under hensyntagen til udviklingen i priserne og i EU's bruttonationalindkomst (BNI). Det skal dog bemærkes, at de finansielle overslag ikke kan sidestilles med et flerårigt budget, da den årligt tilbagevendende budgetprocedure er nødvendig for at fastsætte de faktiske udgiftsbeløb og fordelingen heraf på de forskellige budgetposter.

Indtil nu er der indgået fire interinstitutionelle aftaler af denne type i henholdsvis 1988, 1992, 1999 og 2006, nemlig:

  • de finansielle overslag for 1988-1992 (Delors-pakke I)
  • de finansielle overslag for 1993-1999 (Delors-pakke II)
  • de finansielle overslag for 2000-2006
  • de finansielle overslag for 2007-2013.

Formålet med denne flerårige finansielle ramme er at sikre en velordnet udvikling i udgifterne inden for rammerne af EU's egne indtægter. Den fastlægger lofterne for de årlige udgifter for hver af de store aktivitetssektorer i EU for en periode på mindst fem år.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top