RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Terrorismin torjunta

Unionin toimet terrorismin torjumiseksi kuuluvat rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) V osaston alaan. Perussopimuksen 83 artiklassa viitataan nimenomaisesti terrorismiin vakavana rikollisuuden muotona.

Euroopan unioni käyttää terrorismin torjunnassa monia erityisvälineitä, jotka helpottavat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten keskinäistä avunantoa:

  • Europol
  • Eurojust
  • eurooppalainen pidätysmääräys
  • yhteiset tutkintaryhmät, joihin kuuluu jäsenvaltioiden johtavia lainvalvontaviranomaisia ja tarvittaessa Europolin toimihenkilöitä.

Muilla välineillä vaikutetaan terroristijärjestöihin sekä niiden jäseniin ja toimintaan vielä suoremmin. Tästä esimerkkinä yhteisen luettelon laatiminen terroristihenkilöistä, joiden varat takavarikoidaan.

Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen järjestetyt useat tapahtumat ovat kehittäneet terrorismin torjuntaa Euroopan unionissa:

  • Eurooppa-neuvosto kokoontui 21. syyskuuta 2001 ylimääräiseen istuntoon ja hyväksyi toimintasuunnitelman, jolla pyritään torjumaan terrorismia tiiviimmän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön avulla
  • Madridissa 11. maaliskuuta 2004 tehtyjen iskujen jälkeen Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 25.–26. maaliskuuta 2004 julistuksen yhteisvastuulausekkeesta, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on annettava käyttöön kaikki voimavaransa mukaan luettuna armeija, jos terroristit hyökkäävät jotakin jäsenvaltiota vastaan
  • Heinäkuussa 2005 tehtyjen Lontoon iskujen jälkeen hyväksyttiin joulukuussa 2005 terrorisminvastainen strategia, joka perustuu useisiin osa-alueisiin: ennaltaehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 yhteisvastuulauseke sisällytettiin osaksi unionin säännöstöä (SEUT-sopimuksen 222 artikla). Siinä määrätään, että jäsenvaltion jouduttua terrori-iskun kohteeksi muut jäsenvaltiot antavat sen pyynnöstä sille yhdessä apua ja sovittavat tätä varten toimensa yhteen neuvostossa.

Aiemmin terrorismin torjunta perustui vuonna 2004 hyväksyttyyn viisivuotiseen Haagin ohjelmaan, jossa määritellään kauden 2005–2010 ensisijaiset toimet Haagin ohjelman jatkotoimet toteutetaan joulukuussa 2009 hyväksytyn Tukholman ohjelman (2010–2014) mukaisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun