RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet

I juli 1996 togs det första stora initiativet för att bekämpa rasism i och med att rådet och medlemsstaternas företrädare antog en resolution som innebar att 1997 utropades till ”Europeiska året mot rasism”.

Amsterdamfördraget (1999) gav den första juridiska grunden för att bekämpa alla former av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessutom kan man nu bekämpa rasism och främlingsfientlighet vid polissamarbeten och straffrättsliga samarbeten.

I juni år 2000 antog rådet ett viktigt direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Samma år antog rådet även direktivet om likabehandling i arbetslivet, och år 2004 antogs ett direktiv om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med det förslag som antogs år 2008 om ett nytt direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning har nu Europeiska unionen en fullständig diskrimineringslagstiftning.

År 2000 antog rådet också gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering (2001–2006), för att stödja åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung. Detta program ersattes av Progressprogrammet (2007–2013), ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet.

Nicefördraget (2003) gjorde att en preventionsmekanism infördes som komplement till den sanktionsmekanism som infördes genom Amsterdamfördraget, framför allt vid kränkning av de mänskliga rättigheterna som rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början