RSS
Alfabetische index

Glossarium

Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Het eerste grote initiatief tot bestrijding van racisme was de in juli 1996 door de Raad en de vertegenwoordigers van de lidstaten aangenomen resolutie waarin 1997 werd uitgeroepen tot het "Europees jaar tegen racisme".

Het Verdrag van Amsterdam (1999) bood de eerste juridische mogelijkheid tot bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en tot bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

In juni 2000 gaf de Raad zijn goedkeuring aan een belangrijke richtlijn houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen, ongeacht ras of etnische afstamming. In datzelfde jaar keurde de Raad eveneens een richtlijn goed op het gebied van gelijke behandeling in arbeid en beroep en in 2004 volgde daarop een richtlijn over gelijke behandeling van vrouwen en mannen buiten de arbeidsmarkt. En met het voorstel voor een nieuwe richtlijn dat in 2008 werd goedgekeurd over gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is het Europese rechtskader tegen discriminatie ten slotte compleet.

Voorts heeft de Raad in 2000 een communautair anti-discriminatieprogramma (2001-2006) vastgesteld ter ondersteuning van de maatregelen om met name discriminatie op grond van ras of etnische afstamming te voorkomen en te bestrijden. Dit programma werd vervangen door het PROGRESS-programma (2007-2013), het Europese programma voor werkgelegenheid en solidariteit.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice (2003) is aan het sanctiemechanisme van het Verdrag van Amsterdam een preventie- of waarschuwingsmechanisme toegevoegd dat met name schending van de mensenrechten, racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme moet tegengaan.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven