RSS
Alfabetische index

Glossarium

Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit, in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), heeft tot doel de burger een hoog beschermingsniveau te bieden in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

Het beleid van de Europese Unie is erop gericht georganiseerde criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Het laat zich inspireren door het optreden van de internationale organisaties en vult dit optreden aan.

De uitvoering van het beleid steunt vooral op de harmonisatie van de nationale strafwetgevingen ter zake en op het optreden van Europol en in mindere mate van Eurojust.

De bestrijding van georganiseerde misdaad is gebaseerd op vijfjarige actieprogramma’s. Het vorige programma werd in 2004 goedgekeurd in Den Haag, in aansluiting op het programma van Tampere van 1999. Deze inspanningen worden voortgezet in de periode van 2010 tot 2014 in het kader van het programma van Stockholm dat in 2009 werd goedgekeurd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven