RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön rikosasioissa (sopimus Euroopan unionin toiminnasta, V osasto) mukaisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tavoitteena on taata kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella.

Lisäksi Euroopan unionin politiikan tavoitteena on ehkäistä ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Politiikka perustuu kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja täydentää sitä.

Politiikan täytäntöönpano perustuu pääasiassa tämän alan kansallisten rikoslainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen sekä Europolin ja jossain määrin myös Eurojustin toimintaan.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta perustuu viisivuotisiin toimintaohjelmiin. Edellinen ohjelma oli vuonna 2004 hyväksytty Haagin ohjelma, joka on jatkoa vuoden 1999 Tampereen ohjelmalle. Vuosina 2010–2014 toimintaa jatketaan vuoden 2009 Tukholman ohjelman mukaisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun