RSS
Alfabetische index

Glossarium

Drugsbestrijding

Drugsbestrijding heeft verschillende aspecten, waarvan de belangrijkste de preventie van drugsgebruik en de bestrijding van de drugshandel zijn. Naar gelang van de aard van haar optreden baseert de Europese Unie zich op verschillende rechtsgrondslagen.

De bestrijding van de drugshandel wordt door het Verdrag van Amsterdam tot de doelen van de nieuwe titel VI van het EU-Verdrag gerekend en valt dus onder de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Preventie van drugsgebruik valt daarentegen onder artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), dat bepaalt: " De Unie vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie."

De Europese Raad heeft in december 2004 een Europese drugsstrategie voor het tijdvak 2005-2012 goedgekeurd in de vorm van twee actieplannen voor respectievelijk 2005-2008 en 2008-2012.

De organisatie van de bestrijding van de drugshandel is in handen van de drugseenheid van Europol. Deze inlichtingendienst vergemakkelijkt de samenwerking tussen de politie- en douanediensten van de lidstaten.

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, dat in Lissabon gevestigd is, verstrekt objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie aan de EU en haar lidstaten, die daarmee een overzicht krijgen van alles wat met drugs, verslaving en de gevolgen daarvan samenhangt.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven