RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Huumausaineiden torjunta

Huumausaineiden torjunta koostuu useista osatekijöistä, joista tärkeimmät ovat huumeiden väärinkäytön ehkäiseminen ja laittoman huumekaupan torjunta. Euroopan unionin käyttämä oikeusperusta vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisestä toimesta on kysymys.

Huumekaupan torjunta on Amsterdamin sopimuksessa mainittu selkeästi yhtenä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden VI osaston tavoitteena. Laittoman huumekaupan torjunta kuuluu siis poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa.

Huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemisen perustana on EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)168 artikla, jolla säädetään, että "yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia."

Eurooppa-neuvosto vahvisti joulukuussa 2004 Euroopan unionin huumausaineiden torjuntastrategian kaudelle 2005-2012. Strategiaan kuuluu kaksi toimintasuunnitelmaa, kaudelle 2005-2008 ja kaudelle 2008-2012.

Laittoman huumekaupan torjunta kuuluu Europolin huumeyksikölle. Tämä tutkimus- ja tiedusteluryhmä helpottaa jäsenvaltioiden poliisi- ja tulliviranomaisten yhteistyötä.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, jonka kotipaikka on Lissabonissa, hankkii puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja, joiden perusteella yhteisö ja jäsenvaltiot muodostavat kokonaiskuvan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön ilmiöstä ja seurauksista.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun