RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Narkotikabekæmpelse

Indsatsen til bekæmpelse af narkotika omfatter primært tiltag til forebyggelse af narkotikamisbrug og bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Retsgrundlaget for de enkelte tiltag afhænger af indsatsens art.

Bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel er ved Amsterdam-traktaten blevet udpeget som et mål i det nye afsnit VI i EU-traktaten og falder ind under politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager.

Forebyggelsen af narkotikamisbrug falder ind under artikel 168 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som bestemmer, at " Unionen supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse narkotikarelaterede helbredsskader, herunder ved oplysning og forebyggelse ".

Det Europæiske Råd godkendte i december 2004 en EU-strategi for narkotikabekæmpelse for 2005-2012. I strategien indgår to handlingsplaner, en for 2005-2008 og en for 2008-2012.

Indsatsen mod den ulovlige narkotikahandel ledes af Europols Narkotikaenhed, en oplysningsenhed, der skal lette politi- og toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, som ligger i Lissabon, forsyner EU og medlemsstaterne med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne og konsekvenserne heraf.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top