RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan Unionin ulkoiset toimivaltuudet

Euroopan unionin (EU) ulkoiset toimivaltuudet määritellään sen mukaan, tunnustetaanko ne kuuluviksi EU:lle vai jäsenvaltioille. Kyseessä on "yksinomainen" toimivalta, kun ainoastaan unioni käyttää sitä (esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka), ja "jaettu" toimivalta, kun sitä voivat käyttää joko unioni tai jäsenvaltiot (esimerkiksi liikennepolitiikka).

Jaottelu määritellään Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja se perustuu implisiittisesti johdetun toimivallan periaatteeseen, jonka mukaan ulkoinen toimivalta johdetaan sisäisestä toimivallasta. Tämä oikeuskäytäntö on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklassa, jossa määrätään, että unionilla on toimivalta tehdä sopimus, kun:

  • perussopimuksissa on asiaa koskeva määräys (yksinomainen toimivalta);
  • kun sopimuksen tekeminen on välttämätöntä jonkin perussopimuksissa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi,
  • sopimuksen tekemisestä säädetään oikeudellisesti sitovassa säädöksessä,
  • sopimuksen tekeminen voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun