RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Klassificering av budgetutgifter

Med detta uttryck avses den åtskillnad som görs mellan de av unionens utgifter för vilka underliggande principer och belopp fastställs rättsligt genom fördraget, sekundärrätten, konventioner, internationella fördrag eller privata kontrakt (de så kallade "obligatoriska utgifterna") och de utgifter som budgetmyndigheten fritt kan besluta anslagsstorleken för ("icke-obligatoriska utgifter"). Frågan om hur utgifterna ska klassificeras är en källa till oenighet mellan de två institutioner - rådet och Europaparlamentet - som har budgetbefogenheter. Den senare har bara befogenhet att besluta slutgiltigt om de obligatoriska utgifterna. Lissabonfördraget tar bort åtskillnaden mellan de obligatoriska och de icke-obligatoriska utgifterna och gör på så sätt Europaparlamentet och rådet likställda i rollen som medinnehavare av budgetbefogenheter.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början