RSS
Alfabetische index

Glossarium

Classificatie van de uitgaven

Bij de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitgaven van de Unie waarvan het beginsel en de hoogte in de Verdragen, het afgeleide recht, overeenkomsten, internationale verdragen of privaatrechtelijke contracten zijn vastgelegd (de "verplichte uitgaven" - VU), en de uitgaven waarbij de begrotingsautoriteit de kredieten vrij mag vaststellen (de "niet-verplichte uitgaven" - NVU). De classificatie van de uitgaven als verplichte of niet-verplichte uitgaven is lange tijd een bron van meningsverschillen geweest tussen de twee instellingen die de begrotingsautoriteit vormen, namelijk de Raad en het Europees Parlement, omdat alleen de NVU in laatste instantie door het Europees Parlement werden vastgesteld. Het Verdrag van Lissabon heeft het onderscheid tussen VU en NVU geschrapt, zodat het Europees Parlement in het begrotingsproces nu op gelijke voet staat met de Raad.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven