RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Menojen luokitus

Menojen luokituksella viitataan unionin menojen erottelemiseen yhtäältä niihin, joiden muodostumisen periaate ja määrä on oikeudellisesti määritelty perussopimuksissa, johdetussa oikeudessa, yleissopimuksissa, kansainvälisissä sopimuksissa tai yksityisoikeudellisissa sopimuksissa (pakolliset menot), ja toisaalta niihin, joiden määrärahojen määrästä budjettivallan käyttäjä voi päättää haluamallaan tavalla (ei-pakolliset menot). Kysymys siitä, kuuluvatko tietyt menot pakollisiin vai ei-pakollisiin menoihin, on pitkään aiheuttanut kitkaa kahden budjettivallan käyttäjän eli neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamentilla oli toimivalta päättää lopullisesti vain ei-pakollisista menoista. Lissabonin sopimuksessa poistetaan jako pakollisiin menoihin ja ei-pakollisiin menoihin, mikä asettaa Euroopan parlamentin tasavertaiseen asemaan neuvoston rinnalla toisena budjettivallan käyttäjänä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun