RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Klassificering af udgifterne

Udgifternes klassificering er et udtryk for forskellen mellem de af Unionens udgifter, hvis afholdelse og størrelse er fastlagt i traktaterne, den afledte ret, konventionerne, de internationale traktater eller privatretlige aftaler (de såkaldte "obligatoriske" udgifter - OU) og dem, budgetmyndigheden frit kan bestemme størrelsen på (de "ikke-obligatoriske" udgifter - IOU). Udgifternes klassificering (OU/IOU) har længe været en kilde til uenighed mellem de to institutioner, der har budgetbeføjelser, nemlig Rådet og Europa-Parlamentet. Sidstnævnte havde kun det sidste ord i forbindelse med de ikke-obligatoriske udgifter. Lissabontraktaten eliminerer forskellen mellem OU og IOU, og bringer derved Europa-Parlamentet på lige fod med Rådet i rollen som medindehaver af budgetmyndigheden.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top