RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Förfarandet vid alltför stora underskott

Förfarandet vid alltför stora underskott beskrivs i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionen. Där fastställs att medlemsstaterna ska undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

Kommissionen bedömer situationen men det är rådet som beslutar om ett alltför stort underskott föreligger eller inte. Kommissionen utarbetar en särskild rapport där den tar hänsyn till alla relevanta faktorer (konjunktur, reformer osv.) som kan vara orsaken till det alltför stora underskottet.

Om rådet anser att en medlemsstat har ett alltför stort underskott ska det först utfärda en rekommendation till det berörda landet. Landet ska då åtgärda situationen inom en viss tidsfrist. Om landet inte följer rekommendationen kan rådet kräva att medlemsstaten vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minska underskottet. Rådet kan i förekommande fall tillämpa sanktioner eller utkräva böter och uppmana Europeiska investeringsbanken (EIB) att se över sin lånepolitik för det berörda landet.

Gränsen för offentligt underskott är 3 % av bruttonationalprodukten (BNP). Rådet antog 1997 en förordning för att tydliggöra och skynda på förfarandet vid alltför stora underskott.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början