RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Liiallisia alijäämiä koskeva menettely

Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklassa, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä.

Komissio arvioi ja neuvosto päättää, onko liiallinen alijäämä olemassa vai ei. Komissio laatii asiasta kertomuksen, jossa sen on otettava huomioon kaikki liiallisen alijäämän olemassaoloon vaikuttavat tekijät (esimerkiksi suhdannetilanne ja uudistukset).

Jos neuvosto päättää, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, se antaa ensin kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. Jäsenvaltion on lopetettava tilanne määräajassa. Jos se ei noudata suosituksia, neuvosto voi vaatia jäsenvaltiota toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä. Tarvittaessa neuvosto voi määrätä seuraamuksia tai sakkoja ja pyytää Euroopan investointipankkia (EIP) tarkistamaan kyseiseen jäsenvaltioon soveltamaansa lainoituspolitiikkaa.

Julkistalouden alijäämän olemassaolon viitearvo on kolme prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). Vuonna 1997 annetussa neuvoston asetuksessa selvennetään ja nopeutetaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun