RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Europol on Euroopan unionin erillisvirasto, joka toimii jäsenvaltioiden poliisin ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyöelimenä.

Ajatus Euroopan poliisivirastosta esitettiin ensimmäisen kerran Luxemburgissa kesäkuussa 1991 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. Virastosta määrättiin Maastrichtin sopimuksessa, ja se aloitti toimintansa tammikuussa 1994 nimellä Europolin huumeyksikkö (EDU).Yleissopimus Europolin perustamisesta allekirjoitettiin heinäkuussa 1995, ja se tuli voimaan 1. lokakuuta 1998.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Europolia koskevat säännökset kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan (V osasto – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue). Lisäksi Europol yleissopimus korvattiin neuvoston päätöksellä 1. tammikuuta 2010 alkaen.

Europol on toimivaltainen vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa, mutta ei varsinaisesti ole Euroopan poliisi. Europol on jäsenvaltioiden rikollisuuden torjumiseen tarkoitettu väline. Käytännössä Europol helpottaa tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä ja laatii niille rikosanalyysejä. Europol osallistuu jäsenvaltioiden viranomaisten edustajista koostuviin yhteisiin tutkintaryhmiin ja antaa niille tarvittavaa tietoa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun