RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeisk säkerhets- och försvarsidentitet

Natos militära ingripande i Bosnien visade att det fanns en snedfördelning av riskerna i och med att de europeiska förbanden i allmänhet opererade på marken medan de amerikanska styrkorna opererade i luften med lägre risker.

Clintons regering insåg att det kunde uppstå kriser i Europa där USA inte vill ingripa. Man stödde därför tanken att skapa ett slags europeisk avdelning inom Nato, eller med andra ord en europeisk säkerhets- och försvarsidentitet.

Mot denna bakgrund framhöll Natos råd i januari 1994 betydelsen av att definiera en särskild europeisk identitet i fråga om säkerhet och försvar. De första stegen mot denna togs vid det Natoråd som hölls i Berlin i juni 1996.

Sedan dess har EU skaffat sig egna permanenta politiska och militära strukturer för politisk och strategisk krishantering. I december 2002 undertecknade EU och Nato ett partnerskapsavtal om krishantering, som ett led i de permanenta arrangemangen för samråd och samarbete mellan EU och Nato (s.k. Berlin-plus). Tack vare avtalet får EU tillgång till Natos logistik- och planeringskapacitet, även när det gäller underrättelseverksamhet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början