RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan turvallisuus- ja puolustusidentiteetti

Naton sotilaalliset toimet Bosniassa toivat esiin riskiin liittyvän epätasapainon, joka johtui lähinnä siitä, että eurooppalaiset joukot operoivat kentällä, kun taas yhdysvaltalaiset joukot operoivat ilmatilassa vähemmin riskein.

Clintonin hallinto tunnusti sen mahdollisuuden, että Euroopassa puhkeaa kriisejä, joihin Yhdysvallat ei halua puuttua. Se tukikin ajatusta perustaa Natoon erillinen eurooppalainen pilari - toisin sanottuna Euroopan turvallisuus- ja puolustusidentiteetti.

Tammikuussa 1994 kokoontunut Naton neuvosto tunnusti tältä pohjalta erityisen Euroopan turvallisuus- ja puolustusidentiteetin määrittelemisen tärkeyden. Ensimmäiset askeleet tähän suuntaan otettiin Berliinissä kesäkuussa 1996 pidetyssä Naton neuvoston kokouksessa.

Sittemmin Euroopan unioni on luonut omat pysyvät poliittiset ja sotilaalliset rakenteet kriisinhallintatoimien poliittiseen valvontaan ja strategiseen johtamiseen. Osana vakiintunutta, Berliini plus -nimellä tunnettua EU:n ja Naton kuulemis- ja yhteistyöjärjestelyä Euroopan unioni ja Nato allekirjoittivat joulukuussa 2002 strategisen kumppanuussopimuksen kriisinhallinnan alalla. Sopimuksen johdosta EU:lla on käytössään Naton logistiikka ja suunnittelukapasiteetti, myös tiedustelun osalta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun