RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europæisk sikkerheds- og forsvarsidentitet

NATO's militærintervention i Bosnien demonstrerede, at der ikke var ligevægt i risikofordelingen, fordi de europæiske styrker opererede på jorden, mens de amerikanske styrker opererede i luftrummet og således var udsat for mindre risiko.

Clinton-administrationen anerkendte muligheden for, at der kunne opstå kriser i Europa, som De Forenede Stater ville ønske at holde sig uden for. Den støttede derfor tanken om at oprette en slags europæisk søjle inden for NATO og dermed skabe en europæisk sikkerheds- og forsvarsidentitet.

I denne sammenhæng anerkendte NATO-Rådet i januar 1994 betydningen af at fastlægge en specifik europæisk identitet på sikkerheds- og forsvarsområdet. En sådan begyndte at antage konkret form på NATO-Rådets møde i Berlin i 1996.

Siden har EU opstillet sine egne permanente politiske og militære strukturer for at sikre den politiske kontrol og den strategiske kriseledelse. I december 2002 og inden for rammerne af permanente hørings- og samarbejdsordninger EU-NATO, kaldet "Berlin plus", undertegnede EU og NATO en strategisk partnerskabsaftale vedrørende krisestyring. Takket være denne aftale har EU adgang til Atlantpagtens logistik- og planlægningskapacitet, herunder også på efterretningsområdet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top