RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiskt straffrättsligt nätverk

Det europeiska straffrättsliga nätverket har till uppgift att underlätta medlemsstaternas samarbete i kampen mot organiserad brottslighet. Nätverket inrättades genom en gemensam åtgärd som beslutades av rådet den 29 juni 1998, och som ersattes med ett beslut av rådet den 16 december 2008.

Nätverket består av kontaktpunkter, som förmedlar kontakt mellan medlemsstaternas rättsliga och andra behöriga myndigheter. Kontaktpunkterna svarar också på juridiska frågor och lämnar praktiska upplysningar. På så sätt kan medlemsstaternas myndigheter skapa ett effektivare rättsligt samarbete.

Det straffrättsliga nätverket har ett privilegierat förhållande till Eurojust, som bygger på konsultation och kompletteringar.

Med det straffrättsliga nätverket som förebild har ett privaträttsligt nätverk inrättats på grundval av ett beslut av rådet från den 28 maj 2001.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början