RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europees justitieel netwerk in strafzaken (EJN)

Het Europees justitieel netwerk (EJN) in strafzaken is een instrument dat ten doel heeft de wederzijdse rechtshulp bij de bestrijding van transnationale criminaliteit te vergemakkelijken. Het was gebaseerd op een gemeenschappelijk optreden dat door de Raad op 29 juni 1998 werd goedgekeurd. Dat gemeenschappelijk optreden werd vervangen door een besluit van de Raad van 16 december 2008.

Het justitieel netwerk bestaat uit contactpunten die ter beschikking staan van de justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten en die hen de mogelijkheid bieden rechtstreekse onderlinge contacten te leggen. Deze contactpunten verstrekken tevens de juridische en praktische gegevens die voor de betrokken autoriteiten noodzakelijk zijn om op doeltreffende wijze een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen.

Het justitieel netwerk onderhoudt bij voorrang betrekkingen met Eurojust, gebaseerd op overleg en complementariteit.

Er bestaat eveneens een justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, dat is gebaseerd op een beschikking van de Raad van 28 mei 2001 en is geënt op het netwerk in strafzaken.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven