RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska investeringsbanken, EIB

Europeiska investeringsbanken grundades genom Romfördraget och är Europeiska unionens finansiella institut. Den har i uppdrag att bidra till ekonomisk, social och regional sammanhållning via en balanserad utveckling av gemenskapens hela territorium.

EIB:s aktieägare är Europeiska unionens 27 medlemsstater. Banken leds av en styrelse som är sammansatt av de  27 finansministrarna. Banken är en juridisk person och ekonomiskt oberoende och finansierar det långsiktiga förverkligandet av konkreta projekt vars ekonomiska, tekniska, miljömässiga och finansiella bärkraft är garanterad. EIB beviljar sina lån huvudsakligen med medel som upplånats på kapitalmarknaderna, men därtill kommer också aktieägarnas egna medel. Mellan 1994 och 1999 var transport, telekommunikation, energi, vatten och utbildning de viktigaste verksamhetsområdena.

I mars 2000 krävde Europeiska rådet vid sitt möte i Lissabon att stödet till små och medelstora företag skulle utökas. EIB-gruppen - bestående av EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) - skapades därför i syfte att stärka den ekonomiska konkurrenskraften i Europa. Genom initiativet "Innovation 2000" stimuleras företagsamhet, innovation och satsningar på de mänskliga resurserna genom medelfristiga lån, bankgarantier och finansiering av riskkapital för små och medelstora företag.

Utanför unionen stöder EIB föranslutningsstrategierna i kandidatländerna och i länderna på västra Balkan. Banken genomför också den ekonomiska delen av de avtal som slutits som ett led i EU:s stöd- och samarbetspolitik på biståndsområdet. För detta ändamål agerar banken också i länder i Medelhavsområdet och i staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna).

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början