RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan investointipankki (EIP)

Euroopan investointipankki, joka perustettiin Rooman sopimuksella, on Euroopan unionin rahoituslaitos. Sen tehtävänä on edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta eli koheesiota yhteisön alueen tasapainoisen kehittämisen avulla.

EIP:n osakkaita ovat Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota. Sen hallinnosta vastaa jäsenvaltioiden 27 valtiovarainministeristä koottu valtuusto. Pankki on oikeushenkilö ja taloudellisesti itsenäinen. Se myöntää pitkän aikavälin rahoitusta käytännön hankkeisiin, joiden taloudellinen, tekninen, ympäristöllinen ja rahoituksellinen toteutettavuus on taattu. EIP myöntää lainoja ensi sijassa pääomamarkkinoilta lainatuista varoista, joihin lisätään oma pääoma. Vuosina 1994-1999 suurin osa lainoista myönnettiin liikenne-, tietoliikenne-, energia-, vesi- ja koulutusaloille.

Maaliskuussa 2000 Lissabonin Eurooppa-neuvosto kehotti vahvistamaan pienten ja keskisuurten yritysten tukemista. Lisäksi perustettiin EIP-ryhmä, joka koostuu EIP:stä ja Euroopan investointirahastosta (EIR) ja jonka tarkoituksena on edistää eurooppalaisten yritysten taloudellista kilpailukykyä. Innovaatio 2000 -aloitteen avulla edistetään yrittäjyyttä, innovaatioita ja henkilöresurssien hyödyntämistä myöntämällä pienille ja keskisuurille yrityksille keskipitkän aikavälin lainoja ja pankkitakuita ja rahoittamalla pääomasijoituksia.

Unionin ulkopuolella EIP tukee ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin maiden liittymistä valmistelevia strategioita. EIP toteuttaa myös Euroopan kehitysapu- ja kehitysyhteistyöpolitiikan osana tehtyjen sopimusten rahoitusosuudet. Tässä yhteydessä se toimii Välimeren maissa sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT-maissa).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun