RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Den Europæiske Investeringsbank blev oprettet ved Rom-traktaten som EU's finansieringsinstitution. Den har til formål at bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed gennem en velafbalanceret udvikling af Fællesskabets område.

EIB's aktionærkreds består af EU's 27 medlemsstater. Banken ledes af et Styrelsesråd, som består af syvogtyve finansministre. Banken er en juridisk person og en selvejende institution. Med langfristede lån finansierer den gennemførelsen af konkrete projekter, der er økonomisk, teknisk, miljømæssigt og finansielt levedygtige. EIB's lån kommer i al væsentlighed fra lån optaget på kapitalmarkederne samt fra aktionærernes egne midler. Banken var mellem 1994 og 1999 især aktiv inden for områder som transport, telekommunikation, energi, vandforsyning, uddannelse og erhvervsuddannelse.

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i marts 2000 i Lissabon til en styrkelse af støtten til de små og mellemstore virksomheder (SMV). For at styrke den europæiske økonomiske konkurrenceevne blev EIB-koncernen oprettet, bestående af EIB og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Gennem Initiativet Innovation 2000 tilskynder EIB-koncernen iværksættervirksomhed, innovation og bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer ved at tilbyde små og mellemstore virksomheder mellemfristede lån, bankgarantier eller indskud af risikovillig kapital.

Uden for EU støtter EIB førtiltrædelsesstrategierne for kandidatlandene og de vestlige Balkanlande. EIB gennemfører ligeledes den finansielle del af de aftaler, der indgås i forbindelse med de europæiske politikker for udviklingssamarbejde og -bistand. I den forbindelse yder banken støtte til Middelhavslandene samt til staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top