RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on Euroopan unionin (EU) neuvoa-antava elin. Se perustettiin vuonna 1957 Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella edustamaan talous- ja yhteiskuntaelämän eri ryhmiä.

ETSK:ssa on enintään 350 jäsentä, jotka edustavat järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 301 artikla). Jäsenistö jakautuu kolmeen ryhmään, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä ja erityisaloja (maanviljelijät, käsityöläiset, pk-yritykset ja teollisuus, vapaat ammatinharjoittajat, kuluttajien edustajat, tiede- ja kouluyhteisö, osuuskunnat, perheiden etuja ajavat järjestöt, ympäristöliikkeet jne.). ETSK:n jäsenet nimitetään komission ehdotuksesta neuvoston yksimielisellä päätöksellä viideksi vuodeksi. Uudelleenvalinta on mahdollinen.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio voivat kuulla ETSK:a perussopimuksissa määrätyissä tapauksissa. Komitea voi myös antaa lausuntoja omasta aloitteestaan.

Siltä pyydetään lausunto ennen useiden sisämarkkinoita, koulutusta, kuluttajansuojaa, ympäristöä, alueiden kehitystä ja sosiaalikysymyksiä koskevien säädösten antamista. Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan (toukokuussa 1999) ETSK:n kuuleminen on pakollista yhä useammilla aloilla, kuten uuden työllisyyspolitiikan, uusien sosiaalialan määräysten, kansanterveyden ja tasa-arvon aloilla.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun