RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε από τη συνθήκη των Βρυξελλών το 1975. Θεωρείται ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ύστερα από την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992. Επιτελεί το έργο του με πλήρη ανεξαρτησία.

Το Ελεγχτικό Συνέδριο αποτελείται από έναν υπήκοο από κάθε κράτος μέλος. Τα μέλη του διορίζονται για θητεία έξι ετών (ανανεώσιμη) με ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάμεσά τους διορίζουν τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οποίου η θητεία διαρκεί τρία έτη (ανανεώσιμη).

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καθώς και κάθε οργανισμού που έχει συσταθεί από την Κοινότητα) και μεριμνά για τη σωστή δημοσιονομική διαχείρισή της. Χορηγεί επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Καταρτίζει ετήσια έκθεση, που δημοσιεύεται στη Επίσημη Εφημερίδα μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους.

Από τη συνθήκη του Άμστερνταμ και μετά, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επισημαίνει κάθε παρατυπία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επιπλέον, η εξουσία ελέγχου του διευρύνθηκε και στα κοινοτικά ταμεία, των οποίων η διαχείριση γίνεται είτε από εξωτερικούς οργανισμούς είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν έχει όμως εξουσία επιβολής κυρώσεων. Εάν ανακαλύψει απάτες ή παρατυπίες, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Από τη συνθήκη της Νίκαιας και μετά, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να συγκροτεί ειδικά τμήματα επιφορτισμένα με την έγκριση ορισμένων κατηγοριών εκθέσεων ή γνωμοδοτήσεων.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας