RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska rådets ordförande

Befattningen som Europeiska rådets ordförande fastställs i artikel 15 i EU-fördraget. Europeiska rådet väljer en ordförande med kvalificerad majoritet för en mandatperiod av två och ett halvt år, som kan förnyas en gång. Han eller hon kan inte samtidigt inneha ett nationellt ämbetsuppdrag.

Ordförandens huvuduppgifter är:

  • att oberoende och opartiskt leda Europeiska rådets arbete och driva det framåt,
  • att säkerställa förberedelserna av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete i samarbete med kommissionens ordförande och på grundval av arbetet i rådet i konstellationen allmänna frågor,
  • att verka för sammanhållning och konsensus inom Europeiska rådet,
  • att representera unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), utan att de befogenheter åsidosätts som har tilldelats unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • att lägga fram en rapport för Europaparlamentet efter varje möte i Europeiska rådet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början