RSS
Alfabetische index

Glossarium

Voorzitter van de Europese Raad

Artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet in de aanstelling van een voorzitter van de Europese Raad. De voorzitter wordt door de Europese Raad bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen gekozen voor een ambtstermijn van tweeënhalf jaar, die eenmaal kan worden hernieuwd. Hij/zij kan tegelijkertijd geen nationale functie bekleden.

De voornaamste taken van de voorzitter zijn:

  • het leiden en stimuleren van de werkzaamheden van de Europese Raad op een onafhankelijke en onpartijdige wijze;
  • het voorbereiden van de werkzaamheden van de Raad en het waarborgen van de continuïteit daarvan in samenwerking met de voorzitter van de Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken;
  • het bevorderen van samenhang en consensus tussen de lidstaten;
  • het vertegenwoordigen van de Unie in aangelegenheden betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), onverminderd de bevoegdheden van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid;
  • het voorleggen van een verslag aan het Europees Parlement na elke bijeenkomst van de Europese Raad.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven