RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema on määritetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 15 artiklassa. Puheenjohtajan valitsee Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Puheenjohtaja ei saa samanaikaisesti hoitaa kansallista tehtävää.

Puheenjohtajan päätehtäviin kuuluu:

  • toimia Eurooppa-neuvoston kokouksissa puheenjohtajana ja ohjata sen työskentelyä riippumattomasti ja puolueettomasti;
  • valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia ja huolehtia sen työn jatkuvuudesta yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa ja yleisten asioiden neuvoston työskentelyn pohjalta;
  • pyrkiä edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä;
  • huolehtia unionin edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevissa asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimivaltaa;
  • antaa Euroopan parlamentille kertomus jokaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta.

Katso

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun