RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurooppa-neuvosto

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Eurooppa-neuvostosta tulee Euroopan unionin toimielin. Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa jäsenvaltioiden valtion tai hallitusten päämiehet. Euroopan komission puheenjohtaja osallistuu kokouksiin viran puolesta. Se valitsee puheenjohtajansa kahden ja puolen vuoden pituiseksi kaudeksi.

Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa Euroopan unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määritellä yleiset poliittiset suuntaviivat (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 15 artikla) Se ei toimi lainsäätäjänä. Lissabonin sopimuksessa annetaan kuitenkin Eurooppa-neuvostolle mahdollisuus ilmaista kantansa rikosoikeutta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 ja 83 artikla) ja sosiaaliturvaa (SEUT 48 artikla) koskevissa asioissa, mikäli jokin jäsenvaltioista vastustaa jompaakumpaa alaa koskevaa lainsäädäntöehdotusta.

Päätökset tehdään yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden EU-huippukokouksissa käymien neuvotteluiden perusteella. Eurooppa-neuvoston työn tulokset ilmoitetaan kokouksen jälkeen julkaistavissa päätelmissä. Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous voidaan järjestää aina tarvittaessa.

Eurooppa-neuvosto perustettiin joulukuussa 1974 pidetyn Pariisin huippukokouksen lopputiedonannolla ja se kokoontui ensimmäisen kerran 1975. Sitä ennen eli vuosina 1961–1974 oli tapana järjestää yhteisömaiden huippukokouksia. Nizzan sopimusta valmistelevan hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen mukaisesti kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset on pidetty Brysselissä siitä lähtien, kun unionissa on ollut 25 jäsentä (toukokuu 2004).

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun