RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Det Europæiske Råd

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse bliver Det Europæiske Råd en af EU's institutioner. EU-landenes stats- og regeringschefer mødes mindst 4 gange årligt i Det Europæiske Råd, og Europa-Kommissionens formand er født medlem. Det Europæiske Råd vælger en formand - EU-præsidenten - for to et halvt år ad gangen.

Formålet med Det Europæiske Råd er at tilføre Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og at fastlægge de overordnede politiske retningslinjer (artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union - TEU). Det Europæiske Råd har ikke en lovgivende funktion. Lissabontraktaten giver dog mulighed for, at Det Europæiske Råd kan udtale sig på det strafferetlige område (artikel 82 og 83 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - TEUF) og i aspekter vedrørende social tryghed (artikel 48 i TEUF), når et EU-land modsætter sig et lovforslag inden for et af områderne.

Det træffer afgørelse med enstemmighed efter forhandlinger mellem medlemsstaterne under et europæiske topmøde. Resultaterne af Det Europæiske Råds møder sammenfattes i konklusioner, som offentliggøres efter hvert møde. Der kan derudover undtagelsesvis indkaldes til ekstraordinære møder.

Det Europæiske Råd blev oprettet ved slutkommunikéet efter topmødet i Paris i december 1974 og trådte første gang sammen i 1975. Dets forløber var de topmøder, der blev holdt i perioden 1961-1974. I overensstemmelse med en erklæring i bilagene til slutakten fra den regeringskonference, der mundede ud i Nice-traktaten, afholdes alle møder i Det Europæiske Råd i Bruxelles fra det tidspunkt, hvor EU omfatter 25 medlemsstater (maj 2004).

Se:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top