RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan komission puheenjohtaja

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 214 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtion tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva neuvosto nimesi määräenemmistöllä henkilön, jonka se aikoi nimittää komission puheenjohtajaksi. Euroopan parlamentin oli hyväksyttävä nimitys. Vastaisuudessa Eurooppa-neuvosto ehdottaa määräenemmistöllä Euroopan parlamentille ehdokasta komission puheenjohtajaksi (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 17 artikla). Ehdokkaan valinnassa on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset. Euroopan parlamentti valitsee ehdokkaan jäsentensä enemmistöllä. Jollei ehdokas saa taakseen enemmistöä, Eurooppa-neuvosto ehdottaa kuukauden kuluessa uutta ehdokasta.

Komission puheenjohtaja osallistuu komission jäsenten valintaan jäsenvaltioiden tekemien ehdotusten pohjalta. Lisäksi komission puheenjohtaja antaa suostumuksensa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämiseen.

Komission puheenjohtaja määrittelee suuntaviivat, joiden avulla komissio voi suorittaa tehtävänsä. Hän päättää komission sisäisestä organisaatiosta varmistaakseen komission toiminnan johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja kollegiaalisuuden ja nimittää komission jäsenten keskuudesta sen varapuheenjohtajat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lukuun ottamatta.

Komission jäsen esittää eronpyyntönsä, jos puheenjohtaja kollegion hyväksynnän saatuaan sitä häneltä pyytää.

Portugalin entinen pääministeri, José Manuel Durão Barroso, nimitettiin komission puheenjohtajaksi vuosiksi 2004–2009. Syyskuussa 2009 Euroopan parlamentti valitsi hänet unionin toimeenpanevan elimen johtoon toiseksi toimikaudeksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun