RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Formanden for Europa-Kommissionen

I henhold til EF-traktatens artikel 214, stk. 2, indstillede Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringschefer med kvalificeret flertal den person, som det foreslog udnævnt til formand for Kommissionen. Den indstillede formand skulle godkendes af Europa-Parlamentet. Fremover indstiller Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal til Europa-Parlamentet en kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen (artikel 17 i EU-traktaten). Valget af kandidat skal afspejle resultatet af Europaparlamentsvalget. Europa-Parlamentet godkender den foreslåede kandidat ved flertal blandt medlemmerne. Hvis flertal ikke kan opnås, foreslår Det Europæiske Råd en ny kandidat inden for en måned.

Formanden for Kommissionen deltager i udvælgelsen af Kommissionens medlemmer på grundlag af medlemsstaternes forslag. Formanden skal endvidere godkende udnævnelsen af Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden fastlægger de politiske retningslinjer for Kommissionens udøvelse af sine hverv. Formanden træffer afgørelse om Kommissionens interne organisation for at sikre, at den optræder sammenhængende, effektivt og som et kollegium. Formanden udnævner næstformænd, bortset fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, blandt Kommissionens medlemmer.

Medlemmerne af Kommissionen træder tilbage, hvis formanden, efter godkendelse af kollegiet, anmoder herom.

Portugals tidligere premierminister José Manuel Durão Barroso, som var formand for Kommissionen 2004-2009, blev i september 2009 af Europa-Parlamentet genvalgt som chef for EU's udøvende organ for sin anden embedsperiode.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top