RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan komissio

Euroopan komissio perustettiin vuoden 1957 Rooman sopimuksella. Bulgarian ja Romanian liityttyä EU:n jäseniksi 1. tammikuuta 2007 komissioon kuuluu 27 komission jäsentä. Komission pääasiallinen tehtävä on tehdä yhteisön politiikkaa koskevia ehdotuksia sekä toteuttaa neuvoston ja parlamentin hyväksymiä yhteisön politiikkoja. Komissio toimii unionin yleisen edun mukaisesti ja on täysin riippumaton kansallisista hallituksista.

Komissiolla on lähes yksinomainen aloiteoikeus aloilla, joilla sovelletaan yhteisömenetelmää (alat, joiden osalta jäsenvaltiot ovat siirtäneet unionille merkittävän osan toimivallastaan, kuten yhteinen maatalouspolitiikka, tulliliitto, sisämarkkinat, euro jne.). Tämän ansiosta komissio on Euroopan yhdentymisen liikkeellepanija. Lissabonin sopimuksella oikeus- ja sisäasioiden alaan liittyvät kysymykset sisällytetään yhteisön säännöstöön ja komissiolle annetaan aloiteoikeus näillä aloilla, jotka kuuluvat sen ja jäsenvaltioiden yhteiseen toimivaltaan.

Perussopimusten valvojana komissio huolehtii unionin oikeuden soveltamisesta Euroopan unionin tuomioistuimen valvonnassa. Se toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia. Se hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä muita perussopimuksissa määrättyjä tapauksia lukuun ottamatta se huolehtii unionin ulkoisesta edustuksesta. Se tekee aloitteet unionin vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien laatimiseksi pyrkien toimielinten välisiin sopimuksiin.

Neuvosto nimittää komission viideksi vuodeksi määräenemmistöllä ja yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio vastaa toiminnastaan Euroopan parlamentille, joka äänestää komission hyväksymisestä. Komission jäseniä avustaa pääosastoista ja erikoisyksiköistä koostuva hallinto, jonka henkilöstö työskentelee pääosin Brysselissä ja Luxemburgissa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun