RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan keskuspankki (EKP)

Euroopan keskuspankki (EKP), joka aloitti toimintansa 30. kesäkuuta 1998 Frankfurtissa, vastaa euroalueen rahapolitiikan toteuttamisesta. Sen pääasiallisena tehtävänä on ylläpitää euroalueen hintavakautta ja siten säilyttää euron ostovoima. Euroalueeseen kuuluvat ne 16 Euroopan unionin (EU) valtiota, jotka ovat ottaneet euron käyttöön vuonna 1999.

Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit muodostavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ).

EKP:n päätöksentekoelimet (EKP:n neuvosto ja johtokunta) johtavat EKPJ:ä, jonka tehtäviä ovat liikkeellä olevan rahan hallinto, valuuttapoliittisten operaatioiden toteuttaminen, jäsenvaltioiden valuuttavarantojen hallussa pitäminen ja hoitaminen sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan keskuspankista tulee Euroopan unionin täysivaltainen toimielin. EKP on oikeushenkilö ja toimii täysin riippumattomasti. Sillä on yksinoikeus antaa lupa euron liikkeeseen laskemiseen.

EKP:n päätöksentekoelimet ovat:

  • EKP:n neuvosto, jonka muodostavat johtokunnan jäsenet ja niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat, jotka ovat ottaneet euron käyttöön.
  • Johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta Eurooppa-neuvoston nimittämää jäsentä, tekee päätöksensä määräenemmistöllä neuvoston suosituksesta Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa kuultuaan. Johtokunnan toimikausi on kahdeksan vuotta, eikä sitä voida nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun