RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Den Europæiske Centralbank (ECB) blev indviet den 30. juni 1998 og ligger i Frankfurt am Main i Tyskland. Den har til opgave at gennemføre pengepolitikken i euroområdet. Dens hovedopgave er at fastholde stabile priser i euroområdet og derigennem bevare euroens købekraft. Euroområdet består af de seksten lande i Den Europæiske Union (EU), der har indført euroen siden 1999.

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker udgør tilsammen Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

ECB's besluttende organer (Styrelsesrådet og Direktionen) leder ESCB, hvis opgaver består i at forvalte pengemængden, foretage transaktioner i fremmed valuta, opbevare og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver og sikre, at betalingssystemerne fungerer efter hensigten.

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden bliver ECB en selvstændig EU-institution. Den har status som juridisk person og arbejder helt uafhængigt. ECB har eneret til at bemyndige udstedelse af euro.

ECB’s beslutningsorganer består af:

  • ECB’s Styrelsesråd. Det består af medlemmer af Direktionen og cheferne for den nationale centralbank i de medlemsstater, der har indført euroen.
  • Direktionen. Den består af ECB’s formand og næstformand og fire andre medlemmer, der udnævnes af Det Europæiske Råd, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter anbefaling fra Rådet og efter høring i Europa-Parlamentet og i Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd. Deres tjenesteperiode varer otte år og genudnævnelse kan ikke finde sted.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top