RSS
Alfabetische index

Glossarium

OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding)

Sedert 1 juni 1999 is het Europees Bureau voor fraudebestrijding belast met de bestrijding van fraude ten nadele van de begroting van de Europese Unie.

OLAF, dat werd opgericht bij een besluit van de Commissie, komt in de plaats van de Eenheid coördinatie fraudebestrijding (UCLAF) van de Commissie. De UCLAF was in 1988 opgericht en had alleen de Europese Commissie als actieterrein.

Het nieuwe bureau mag onderzoek verrichten naar het beheer en de financiering van alle instellingen en organen van de Unie. Het heeft een absolute operationele onafhankelijkheid, die wordt gegarandeerd door:

  • de directeur van OLAF, die door de Commissie in overleg met het Europees Parlement en de Raad wordt benoemd en die zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie kan wenden om zijn onafhankelijkheid te beschermen. Bovendien kan hij niet alleen op verzoek van de instelling, het orgaan of de lidstaat in kwestie een onderzoek instellen, maar ook op eigen initiatief;
  • het comité van toezicht van OLAF, dat belast is met de controle van de onderzoekswerkzaamheden en is samengesteld uit vijf onafhankelijke personen die gezamenlijk door het Parlement, de Commissie en de Raad worden benoemd.

De werkwijze van OLAF bij interne onderzoeken ter bestrijding van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie is uiteengezet in een interinstitutioneel akkoord van mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Dit akkoord breidt de bevoegdheden van het bureau uit tot ernstige feiten die kunnen worden aangemerkt als een niet-nakoming van de verplichtingen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Gemeenschappen en aanleiding kunnen geven tot tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen. Verscheidene verordeningen regelen de aangifte van onregelmatigheden en de terugvordering van bedragen die onverschuldigd zijn betaald. Andere verordeningen beschrijven de procedure die bij de onderzoeken, de werkzaamheden en de controles ter plaatse moeten worden gevolgd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven