RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

ΟLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLAF) είναι επιφορτισμένη, από την 1η Ιουνίου 1999, με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΟLAF, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντικατέστησε τη μονάδα συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (UCLAF). Η μονάδα αυτή είχε δημιουργηθεί το 1988 και το πεδίο δράσης της περιοριζόταν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο εξής, η νέα υπηρεσία μπορεί να διεξάγει έρευνες για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης με απόλυτη επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία αυτή διασφαλίζει:

  • ο διευθυντής της ΟLAF: διορίζεται ύστερα από συνεννόηση με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο και έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του. Επιπλέον, μπορεί να κινήσει έρευνα όχι μόνο έπειτα από αίτημα του ενδιαφερόμενου οργάνου, οργανισμού ή κράτους μέλους, αλλά και με δική του πρωτοβουλία·
  • η εποπτική επιτροπή της ΟLAF: επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ερευνών, αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες εξωτερικές προσωπικότητες που διορίζονται από κοινού από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες των εσωτερικών ερευνών που πραγματοποιούνται από την ΟLAF προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη, η διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες που πλήττουν τα της ΕΕ διευκρινίστηκαν στη διοργανική συμφωνία του Μαΐου 1999, μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας στα σοβαρά γεγονότα που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως παράβαση των επαγγελματικών υποχρεώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και τα οποία έχουν πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες. Αρκετοί κανονισμοί περιλαμβάνουν προβλέψεις σχετικά με την κοινοποίηση των παρατυπιών και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Άλλοι κανονισμοί προσδιορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο πλαίσιο των ερευνών και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων καθώς και των επιτόπιων ελέγχων.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας